Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu

Původní název:
Státní česká reálná škola České Budějovice
Ulice:
Fráni Šrámka 1216/9
Obec:
České Budějovice
Okres:
České Budějovice
Popis:
Budova bývalého České reálky v Českých Budějovicích byla postavena z podnětu JUDr. Augusta Zátky a na náklad Matice školské (Matice školská byla v ČB založena 1873). Budova byla slavnostně otevřena v září 1893. Celkový náklad činil 92 862 zlatých. Na škole se vyučovalo nepřetržitě, přestože se zde střídaly různé instituce. Reálka zde sídlila do roku 1941, kdy byla odstěhována a sloučena s českým reformně reálným gymnáziem (to bylo založeno roku 1923 jako pobočka české státní reálky). Budova byla tehdy předána nacistické organizaci Hitlerjugend. Po druhé světové válce v budově sídlil internát a učňovská škola, do jednoho patra budovy se vrátila reálka, která ale byla ve školním roce 1948/49 sloučena v jeden ústav s reformním reálným gymnáziem. V roce 1951 byl v budově zřízen domov mládeže a o něco později Závodní učňovská škola místního hospodářství, také jako Učňovská škola č. 3. V budově byla zřízena kuchyň s jídelnou. V roce 1960 byla škola předána fakultě Vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích a po jejím přestěhování do nových prostor byla budova předána Střední škole a Vyšší odborné škole cestovního ruchu v Českých Budějovicích, které slouží dodnes. Roku 2001 prošla budova kompletní rekonstrukcí. Historii budovy je věnována monografie Milan BINDER – Jan SCHINKO, Zátkova reálka. Historie školní budovy v ulici Fráni Šrámka v Českých Budějovicích, 2013. V ulici Fráni Šrámka 1193/23 stojí budova českobudějovického Gymnázia J. V. Jirsíka z roku 1903.