Základní škola T. G. Masaryka Opava

Původní název:
Měšťanská škola v Opavě
Ulice:
Riegrova 1385/13
Obec:
Opava-Předměstí
Okres:
Opava
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1926
Webové stránky:
https://www.zstgm.opava.cz
Popis:
Školní budova temně okrové barvy z poloviny 20. let 20. století je v současné době velkým areálem rozprostírajícím se na ploše mezi ulicí Riegrovou a Mírovou. Vstup do budovy je z ulice Riegrovy, kde je také tělocvična a moderní učebny a učebny pro praktické předměty, v Mírové ulici je rozlehlá školní eko-zahrada.
Zdroj:
oficiální internetové stránky základní školy, nepublikovaná diplomová práce Ivo Graca: Nacionalismus v architektuře: Opava/Troppau 1900-1938, FFUK 2011.
Příspěvek vložil:
Lukáš Prokop
Průčelí budovy