Základní škola a Mateřská škola Otice

Původní název:
Národní škola v Oticích
Ulice:
Kylešovská 105
Obec:
Otice
Okres:
Opava
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1902
Webové stránky:
https://www.otice.cz/zs-a-ms-otice
Stavitel/architekt:
neznámý
Popis:
Budova stojící ve středu obce byla postavena v roce 1902. Od té doby byla několikrát rozšířena a prošla několika rekonstrukcemi. V současnosti v ní sdílí základní škola, kam docházejí děti 1.-5. třídy. Škola byla v počátcích dlouho trojtřídní, od roku 1956 pak čtyřtřídní. Během druhé světové války pak rozdělena mezi třídy české a německé, na sklonku války krátce uzavřena. Škola nemá vlastní tělocvičnu, děti docházejí do sálu obecního kulturního domu.
Zdroj:
školní kronika uložená v SOkA v Opavě a internetové stránky školy
Příspěvek vložil:
Lukáš Prokop
Pohled z hlavní ulice před rekonstrukcí v roce 2010