Masarykova základní škola v Melči

Původní název:
Masarykova obecná a měšťanská škola
Ulice:
Melč 192
Obec:
Melč
Okres:
Neznámý
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1935
Webové stránky:
https://www.zsmelc.cz
Stavitel/architekt:
Josef Hlaváček, stavěla firma Nekvasil z Moravské Ostravy
Popis:
Rozsáhlá školní budova s několika křídly stojící na kraji obce obklopená silnicemi vedoucími na Domoradovice, z jiné strany pak přiléhající na hlavní silnici vedoucí na Mikolajice. Areál je poměrně velký. Vedle školy je hřiště, součástí je školní jídelna a družina. První a druhá třída se nachází v jiné budově, tzv. "dolní", která vznikla z původní německé Volksschule. V ní se v letech 1927 také v několika třídách vyučovalo česky, existovala tam česká menšinová škola. Masarykovo jméno z názvu školy po roce 1948 zmizelo, škola se přejmenovala na střední školu, v roce 1953 na osmiletou střední školu, v roce 1961 pak na základní devítiletou školu. Masarykovo jméno se vrátilo v roce 1990.
Zdroj:
školní kronika uložená v SOkA v Opavě a internetové stránky školy
Příspěvek vložil:
Lukáš Prokop
Pohled na vstup a školní dvůr