Bývalá obecná škola Stodůlky

Původní název:
Obecná škola Stodůlky
Obec:
Stodůlky
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1878
Popis:

Stodůlky byly starou svobodnou králováckou rychtou v Královském hvozdě, která se skládala z řady samot a osad. První dřevěná stavba školní budovy sloužila svému účelu v letech 1789-1810. V roce 1810 byla vystavěna větší zděná budova. Ze staré školy se stal hostinec. Ale počet žáků se dále zvyšoval a ani nová škola nedostačovala. Proto r. 1878 se začalo se stavbou v pořadí třetí školy na volném pozemku, na němž stávala velká stodola Pankrácova dvora. Protože nová budova stojí na svahu, působila její čelní strana dominantním dojmem. Vchod do přízemí vedl do dvou bytů učitelů, z nichž byt řídícího učitele měl 3 menší světnice, byt učitele dvě. V horním patře byly dvě učebny. V suterénu byla i stáj pro dva kusy hovězího dobytka,neboť v té době učitelé ještě sami hospodařili,aby se vůbec uživili. Prvním učitelem této německé obecné školy byl Ferdinand Lang, pomocník normální školy v Klatovech, který sem byl jmenován školní komisí prácheňského kraje. Obec mu dávala 3 korce žita, potřebné palivové dřevo a krmivo pro 2 kusy dobytka. Od školních dětí dostával školní peníz (sobotáles). Ferdinand Lang zde zemřel r. 1793 a po něm přišel Jan Schmidt, který na zdejší škole působil celých 32 let. Nástupcem se stal jeho syn Petr Schmidt. V roce 1894 zde byl řídícím učitelem J.Neubauer, podučitelem K.Edenhofer a industriální učitelkou Anna Neubauerová. Dvoutřídní školu v té době navštěvovalo celkem 89 žáků. Po roce 1945 byla škola zrušena, protože obec byla zařazena do vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda, jehož zřízení bylo schválenou vládou 5. února 1952. Budovy vysídlených obcí posloužili jako terč při vojenských cvičeních, později byly zcela srovnány se zemí. Ze Stodůlek se stala dělostřelecká střelnice. Po r. 1989 byl vojenský prostor zpřístupněn veřejnosti.

Zdroj:
KUDRLIČKA, Vilém. Javorná. Zapomenutý kout Šumavy II.; https://www.kohoutikriz.org/autor.html?id=endlo&t=p; http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=793
Kaple a škola ve Stodůlkách