Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice

Původní název:
Obecná škola Šumavské Hoštice
Ulice:
Šumavské Hoštice 21
Obec:
Šumavské Hoštice
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1888
Webové stránky:
https://www.sumavskehostice.cz/skola
Stavitel/architekt:
Jan Štěrbík z Vimperka
Popis:

Škola v obci byla založena 15.11.1787. Jednalo se o školu triviální, prvním učitelem byl Hynek Jiříček. Vyučoval v domě č.p. 5, od roku 1791 se vyučovalo v obecní pastoušce č.p. 8, a od roku 1795 v nové školní budově. V roce 1873 byla rozšířena na dvoutřídní, po čemž pro jednu z tříd byla pronajmuta místnost v domě č.p. 28. V roce 1888 byla školní budova přestavěna a zvýšena o jedno patro. Nová budova byla zkolaudována 10.12.1888 a vysvěcena 29.9.1889. Později ještě rozšířena o třetí třídu. Ve 30. letech 20. stol. se jednalo o zřízení měšťanské školy, přičemž jednání přerušila válka. V roce 1938 se obec stala pohraniční obcí a počet žáků se zvýšil v důsledku přílivu českých obyvatel z oblastí mnichovského záboru. V roce 1939 byla v obci otevřena jednotřídní německá škola. V roce 1941 byla přízemní část budovy postoupena německé škole a české zůstaly prostory v patře. Koncem druhé světové války sloužila škola jako ubytovna pro německé uprchlíky z Banátu. 6.5.1945 osvobodila obec americká armáda a obsadila školu i faru. V roce 1947 byla školní budova elektrifikována. Počet žáků v této době poklesl na 44. Rolu 1948 zde byla zřízena expozitura Masarykovy střední školy ve Vimperku, ze které se roku 1951 stala samostatná střední škola. Později v roce 1968 byla provedena velká přístavba se třemi učebnami a velkou tělocvičnou tvořící současný vzhled školy. V roce 1990 - 1991 byla naplánována generální přestavba celé školy, která se setkala s velkým odporem občanů a nebyla realizována. V současné době se ve školní budově nachází základní devítiletá a mateřská škola, jejímž zřizovatelem je obec Šumavské Hoštice.

Zdroj:
SOkA Prachatice, fond Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice (školní kroniky 1871–1983): https://digi.ceskearchivy.cz/312748/1; https://digi.ceskearchivy.cz/312749/1; ht
Obecná škola v Šumavských Hošticích ve 30. letech 20. stol.