Mateřská škola Chelčice

Původní název:
Obecná škola Chelčice
Ulice:
Chelčice 130
Obec:
Chelčice
Okres:
Strakonice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1882
Webové stránky:
http://www.mschelcice.cz/
Stavitel/architekt:
Ing. Svoboda ze Strakonic, Ing. Mosr z Vodňan
Popis:

Školství v Chelčicích má dle školní kroniky dlouhou historii sahající do začátku 16. stol. Původní dřevěná budova školy, která se připomíná již roku 1507. Obecná škola zřízena roku 1832. Školní budova postavena 1882, zkoulaudována 6.10.1882. O rok později byla rozšířena o třetí třídu. Roku 1927 zřízena prozatímní čtvrtá třída, pro kterou byl adaptován původní učitelský byt. Roku 1930 byla však zrušena. V 30. letech byly provedeny rozsáhlé opravy. Od roku 1941 sloužil adaptovaný učitelský byt výlučně k výuce německého jazyka, která byla v témže roce prohlášena za povinnou. Od roku 1943 měli pracovní povinnost na zemědělských školních pozemcích a ve školní zahradě ti žáci 3. třídy, jejichž rodiče neměli žádný pozemek. V únoru 1945 byly školní budovy vyklizeny pro ubytování německých uprchlíků z východu. Školní výuka tehdy probíhala ve farní budově, částečně také v přírodě. V roce 1978 po rekonstrukci budovy a modernizaci vnitřního vybavení vznikla v budově školy dvoutřídní mateřská škola. Od roku 1994 měla škola pouze jednu třídu. Mateřská škola je od roku 2002 samostatným právním subjektem - příspěvkovou organizací. V roce 2009 došlo k malé rekonstrukci školy. Pro velký zájem rodičů a velký počet dětí byla v roce 2009 otevřena druhá třída.

Zdroj:
http://www.mschelcice.cz/; SOkA Strakonice, fond Archiv obce Chelčice 1850–1945 (školní kroniky):  SOkA Strakonice, fond Archiv obce Chelčice 1850–1945 (školní kroniky): https://digi.ceskearchivy.cz/123774/1, h
Škola koncem 19. stol.