Bývalá státní německá reálná škola Kašperské Hory

Původní název:
Státní reálná škola Kašperské Hory
Ulice:
Vimperská 230
Obec:
Kašperské Hory
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1911
Webové stránky:
http://zs.kasphory.cz/
Stavitel/architekt:
J. Schmid z Vimperka/ing. Schättle
Popis:

Už v letech 1861–1873 v Kašperských Horách existovala hlavní a nižší reálka. Díky snahám poslance říšské rady a německého ministra krajana Gustava Schreinera se podařilo spolu se zřízením české reálky v blízké Sušici vymoci od školního roku 1906/1907 i jednu německou státní vyšší reálku. Zřízení státní reálky v Kašperských Horách s vyučovacím německým jazykem bylo schváleno roku 1906. Kašperské Hory svou reálku dočasně umístily do školní budovy měšťanských škol a vypracování plánů pro stavbu nové školy bylo zadáno v listopadu 1909 stavební firmě J. Schmid z Vimperka. Realizoval je architekt této firmy inženýr Schättle. Stavba nové školy započala roku 1909 a dokončena byla roku 1911. Státní kolaudace školní budovy se uskutečnila komisí k tomu určenou dne 17.11.1911. Škola měla ryze chlapecké třídy, až ve školním roce 1916 – 1917 došlo ke změně a do první třídy bylo přijato hned 7 dívek. Od té doby dívky nastupovaly na reálku v Kašperských Horách pravidelně.

Od školního roku 1933 – 1934 byla na reálných školách zavedena osmiletá školní docházka (místo dosavadní sedmileté). Před budovou školy vznikl památník vojáků padlých v první světové válce a roku 1931 byla odhalena pamětní deska Gustava Schreinera. V meziválečném období fungovala paralelně v budově reálky též česká menšinová škola pro státní zaměstnance, kteří se do Kašperských Hor přistěhovali. Reálka v této budově fungovala až do roku 1944, kdy byla nejprve zabavena jako lazaret jednotek SS a po skončení války byla tato budova obsazena americkou armádou.

Státní reálná škola s německým vyučovacím jazykem byla obnovenou československou vládou zrušena. V roce 1945 zde měl vzniknout internační tábor pro Němce určené k vysídlení, k čemuž nakonec nedošlo a po protestech místních nedošlo a do budovy se nastěhovala česká škola. 

Dnes zde funguje základní, základní umělecká a mateřská škola (k její historii srov. příspěvek Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Kašperské Hory) 

Zdroj:
KUBÍKOVÁ, Kristýna. Die Schule in der Stadt des Goldes und des Salzes, 2016. Dostupné z: https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/24168/1/diplomova%20prace-Kubikova.pdf; http://zakrasnejsivimperk.cz/wp-content/uploads/2019/09/21/
Školní budova před rokem 1918