Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Kašperské Hory

Původní název:
Státní česká menšinová škola Kašperské Hory
Ulice:
Vimperská 230
Obec:
Kašperské Hory
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1911
Webové stránky:
http://zs.kasphory.cz/
Stavitel/architekt:
J. Schmid z Vimperka/ing. Schättle
Popis:

Školní budova byla vystavěna pro německou reálku v roce 1911 (viz příspěvek Bývalá reálná škola Kašperské Hory), po vzniku Československa byla v jejím rámci nově otevřena také státní česká menšinová škola. Ta byla otevřena již 15.9.1919 jako jednotřídní. Ve školním roce 1935/6 byla zřízena rovněž státní česká měšťanská škola, se kterou měla obecná škola potom společnou správu. Vzhledem k růstu české školy byly od šk. r. 1937/8 pro potřeby měšťanky využívány také místnosti hotelu Skála. Obecná škola zanikla 30.9.1938 v důsledku odstoupení pohraničí na základě Mnichovské dohody, měšťanská škola se přemístila do Nezdic, později do Strašína. Budova školy sloužila do roku 1944 účelům německé reálky, koncem války zde vznikl lazaret jednotek SS a později budovu zabrala americká armáda.

Roku 1945 byla obecná a měšťanská škola obnovena, nejprve byla pro účely vyučování přidělena budova bývalé německé měšťanky na náměstí, po uvolnění budovy bývalé německé reálky armádou se později nastěhovala do místností, ve kterých fungovaly v meziválečném období. Roku 1948 zde vznikla Střední škola Zdeňka Nejedlého. Do školní budovy byla také na čas umístěna učňovská škola. K rozšíření a s ním souvisejícím stavebním úpravám došlo roku 1956, kdy byl v Kašperských Horách zřízen Dětský domov (90 dětí). Tím tehdy počet tříd na Základní devítileté škole vzrostl na 13. Základní škola se v budově nachází dodnes. Ta funguje spolu se základní uměleckou školou a mateřskou školou jako příspěvková organizace zřizovaná městem Kašperské Hory. V nedávné době město Kašperské Hory investovalo nemalé finanční prostředky do výstavby nové sportovní haly. V jedné samostatné speciální třídě jsou vyučováni žáci s lehkým mentálním postižením.

Zdroj:
Kronika obecné a národní školy Kašperské Hory, 1945-51. dostupné z: http://www.portafontium.eu/iipimage/30460366/soap-kt_01316_skola-kasperske-hory-1945-1951_0120?x=-28&y=251&w=823&h=331
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Budova německé reálky, ve které byla umístěna česká menšinová škola, v meziválečném bodobí