Bývalá česká státní menšinová škola Babice

Původní název:
Česká státní menšinová škola Babice
Ulice:
Babice 40
Obec:
Babice u Netolic
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1928
Popis:

Obec Babice ležela na jazykovém česko-německém rozhraní. Od 70. let v obci fungovala německá škola. Česká škola sice vznikla hned po založení Československa roku 1919 na popud místního odboru Národní Jednoty Pošumavské jako expozitura němčické školy, byla však nejprve umístěna ve Zvěřeticích. Roku 1921 byla v souladu s novými školskými zákony zestátněna. Roku 1922 nuceným nájmem zabrána budova německé obecné školy v Babicích, ve které byla zřízena česká státní menšinová škola. Pro tu byla v roce 1928 vystavěna nová budova státní obecné a mateřské školy, která byla slavnostně otevřena 28.8.1928. Roku 1938 bylo na základě Mnichovské dohody území obce odstoupeno třetí říši a škola byla proměněna na německou.

Po roce 1945 škola obnovena již bez mateřské školy. Školní budova sloužila svému účelu k 1.9.1969, kdy byla vzhledem k nízkému počtu žáků zrušena. Část inventáře byla převezena do zvláštní školy v Netolicích. Dnes je sídlem obecního úřadu.

Zdroj:
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/6319/babice/historie/; Školní kronika Babice, dostupné z: https://digi.ceskearchivy.cz/306290/1
Babická škola na pohlednici ze začátku 20. stol.