Základní škola Hartmanice

Původní název:
Obecná a měšťanská škola
Ulice:
Hartmanice 95
Obec:
Hartmanice
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1893
Webové stránky:
http://www.zshartmanice.cz/uvod.html
Stavitel/architekt:
Jiří Beywl
Popis:

Školství se v Hartmanicích rozvíjelo už v době Josefa II. koncem 18. století v maličké německé školičce. Od roku 1836 zde byly čtyři třídy obecné školy (dnešní budova Městského úřadu Hartmanice). O 57 let později (roku 1893) pan Jiří Beywl dokončil stavbu školy nové tam, kde sídlí dodnes, a už po následujících 13 letech byla v Hartmanicích otevřena i škola měšťanská (tehdy jenom jako pobočka kašperskohorské školy). V roce 1908 došlo k přístavbě zdejší školní budovy a od té doby zde byla samostatná obecná i měšťanská škola. Po 1. světové válce se v hartmanické škole vyučovalo i češtině, roku 1938 byly Hartmanice odstoupeny třetí říši na základě Mnichovské dohody. Koncem války byli ve školní budově ubytováni němečtí uprchlíci z východu a vojsko. Po roce 1945 se do budovy nastěhovala česká obecná a měšťanská škola. Vzdělávání dětí se sem vrací v srpnu 1945 spolu s 82 žáky. Nucené vysídlení německých obyvatel snížil počty dětí ve škole, ta ale vytrvala a přežila do dnešní doby.  Dnes je v budově Základní škola Hartmanice.

Zdroj:
http://www.zshartmanice.cz/o-skole/historie-skoly.html
Kronika školy Hartmanice, dostupné z: http://www.portafontium.eu/searching/chronicle?field_archives=All&search_api_views_fulltext=&search_api_views_fulltext_1=Hartmanice&
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Hartmanická škola na pohlednici ze začátku 20. stol.