Bývalá obecná škola Zborov

Původní název:
Obecná škola Zborov
Ulice:
Zborov 58
Obec:
Zborov u Ledenic
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1888
Stavitel/architekt:
Norbert Bendík z Lišova
Popis:

Již v 70. letech 19. stol. se ve Zborově mluvilo o zřízení samostatné školy, čímž by se Zborov vyškolil z Ledenic. Místní starosta však nápadu tehdy nebyl nakloněn, proto do vsi docházeli tzv. "pokoutní" (kočovní) učitelé a poskytovali domácí výuku. Žádost o povolení školy je obecním zastupitelstvem podána roku 1884 a o dva roky později 11.5.1886 vzniká z nařízením zemské školní rady samostatná jednotřídní škola ve Zborově, pro jejíž účel byla hned zahájena stavba vlastní školní budovy. Plány nakreslil stavitel Norbert Bendík z Lišova a slavnostní vysvěcení proběhlo 30. 10. 1887. Přiškolenými obcemi byly Sv. Voršila, Německé Ohrazení a Mysletín. Roku 1890 byla povolena druhá třída a o dva roky později bylo přistaveno druhé patro, a sice opět stavitelem Norbertem Bendíkem. V průčelí budovy je busta J. A. Komenského zhotovená pražským sochařem Emilem Fikarem. Historie zborovské školy je spojena se jmény Jana Zelenky-Hajského (odbojář a organizátor atentátu na Heydricha) a Františka Kahudy (komunistický ministr školství), v meziválečném období fungovalo také školní divadlo. Roku 1938 škola vybrala peníze jako příspěvek pro jubilejní fond ČSR na obranu státu. Roku 1948 byla provedena generální oprava. V období vlády komunistické strany existovala úzká spolupráce s místním JZD. V současné době je školní budova nevyužívaná.

Zdroj:
https://www.ledenice.cz/zborov; Školní kroniky (1888-1951): https://digi.ceskearchivy.cz/929/129, https://digi.ceskearchivy.cz/928/1