Bývalá obecná škola Rejštejn

Původní název:
Obecná škola Rejštejn
Ulice:
Sušická 107
Obec:
Rejštejn
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1893
Popis:

Historie rejštejnského školství spadá minimálně do začátku 16. stol., kdy zde byla okolo roku 1505 zřízena škola. Po povýšení Rejštejna na svobodné horní město roku 1570 existovala patrně i samostatná školní budova. Roku 1803 byla zřízena nová školní budova, tato ovšem dlouhodobě nevyhovovala vzhledem k vysoké vlhkosti lokality. Už ve 30. letech 19. stol. navštěvovalo školu okolo 120 dětí. Roku 1846 byla schválena stavba nové školy na vhodnějším místě. Od roku 1861 se jednalo o dvojtřídní školu. Výstavba nové školy byla provedena na místě bývalého farního dvora v roce 1862. V listopadu 1863 se konalo slavnostní vysvěcení školy. Vzhledem k tomu, že počet žáků rostl a začátkem 90. let 20. stol. se pohyboval okolo 320 dětí, byla roku 1892 škola rozšířena na čtyřtřídní, později na pětitřídní. Pro tento účel byla v témže roce postavena opět nová školní budova, která se na místě nachází dodnes.  Slavnostní vysvěcení se konalo 8.10.1893 farářem Jakobem Klostermannem, bratrem šumavského spisovatele Karla Klostermanna. Ve škole byl zvon, který byl zrekvírován za první světové války. Tehdy se v budově školy vypisovaly válečné půjčky a některé třídy byly spojeny dohromady. Po roce 1918 byla škola zredukována na čtyřtřídní. Roku 1929 povolena provizorní paralelní třída. Po odstoupení oblasti třetí říši na základě Mnichovské dohody byla zrušena česká menšinová škola v Rejštejně, jejíž inventář zabavila německá škola. Koncem druhé světové války posloužila školní budova jako ubytovna pro německé uprchlíky z východu. Školní kronika byla poté ukryta, při nuceném vysídlování bylo prozrazení tohoto úkrytu vynuceno z bývalého starosty. Po roce 1945 se do školní budovy nastěhovala česká škola, která na půdě školní budovy nalezla neporušený inventář zrušené české menšinové školy. K české školy srov. příspěvek Bývalá česká menšinová škola Rejštejn. Školní budova sloužila svému účelu do roku 1975. V současné době je prázdná.

Zdroj:
Kroniky města a školy: http://www.portafontium.eu/searching/chronicle?field_archives=All&search_api_views_fulltext=&search_api_views_fulltext_1=Rej%C5%A1tejn&search_api_views_fulltext_2=&search_api_aggregation_3=&field_doc_dates
Panoramatický pohled na Rejštejn ze začátku 20. stol. Dominantní školní stavba se nachází v popředí se nachází v levé polovině snímku blízko mostu přes Otavu.