Bývalá soukromá německá škola Čížkrajice-Chvalkov

Původní název:
Soukromá německá škola Čížkrajice-Chvalkov
Ulice:
Chvalkov 41
Obec:
Čížkrajice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1909
Popis:

Budova německé školy v Čížkrajicích-Chvalkově byla vystavěna jako soukromá vídeňským spolkem Deutscher Schulverein. Slavnostní vysvěcení školy se konalo 8.9.1909. Škola plnila úlohu německé protiváhy expozituře veřejné české školy vystavěné v Čížkrajicích ve stejném období. Od roku 1912 měla soukromá německá škola právo veřejnosti. Po roce 1918 byla uzavřena a roku 1927 znovu povolena jako soukromá škola nástupnického spolku Deutscher Kulturverband. Po zrušení německé školy roku 1945 školní budova sloužila jako ozdravovna zřízená ONV pro děti postižené II. světovou válkou. V letech 1953/54 zde byl ONV zřízen dětský domov. V roce 1958 ONV ruší dětský domov a vzniká domov důchodců. V 60 letech 20. století byla původní budova zcela přestavěna a další přístavba podkroví proběhla v domově důchodců v roce 2000. V roce 2007 byl domov důchodců přejmenován na domov pro seniory.

Zdroj:
https://www.domovchvalkov.cz/historie
Kalender des Deutschen Kulturverbandes für das Jahr 1926, s. 120.
Budweiser Kreisblatt z 14.8.1912, s. 3
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova před rokem 1918