Základní škola a Mateřská škola Chotoviny

Původní název:
Obecná škola Chotoviny
Ulice:
Osvobození 47
Obec:
Chotoviny
Okres:
Tábor
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1882
Webové stránky:
http://www.zschotoviny.cz/
Stavitel/architekt:
Ing. Vrzal z Votic
Popis:

Dle údajů ve farní kronice sev Chotovinách vyučovalo již roku 1643. Roku 1809 byla postavena budova pro potřeby dvojtřídní a od r. 1870 trojtřídní školy (dnes „stará škola“ na západ od vstupu do kostela). Poté, co byla roku 1877 otevřena čtvrtá třída učilo se kvůli nedostatku místa ve staré budově v pronajaté místnosti v Červeném Záhoří (dům pana Hlavničky). Roku 1882 byla slavnostně vysvěcena nová školní budova, postavená jižně od římskokatolického kostela. V témže roce to byla již pětitřídní škola. Školu vystavěl pan Vrzal z Votic. Ve šk. r. 1887-88 školu navštěvovalo již přes 400 žáků. V meziválečném období bylo zřízeno letní cvičiště, fungovalo také školní ochotnické divadlo. Nová školní budova dále nestačila počtu žáků a tak byla pronajata školní třída v č.p. 73 (dům pana Smoláka). V období nacionálního socialismu je Chotovinská škola je stíhána gestapem pro nápisy „Hitler je lotr“  a  „Furt je Hitler lotr“. Pachatel nebyl zjištěn. Řídící učitel zatčen a vězněn v Terezíně, některé učitele Němci přeložili a od roku 1941 celé dva roky probíhaly přísné hlídky učitelů na chodbách a záchodech školy. Po roce 1945 byla 
v obci otevřena újezdní měšťanská škola. Neměla vlastní budovu, proto se z počátku učilo v budově obecné školy. Jejím prvním ředitelem se stal Jan Noháč.
V září 1946 byla vystavěna budova měšťanské školy v západní části zámku barona Ervína Nádherného, který byl v tu dobu neprávem zatčen za spolupráci s nacisty. Zámek byl zestátněn a uvolněn pro potřeby školy. Měšťanská škola měla v té době 129 žáků. Roku 1996 byl zámek restituován do rukou rodiny Nádherných a roku 2001 se škola musela ze zámku vystěhovat. Provizorně byla umístěna v kulturním domě. Roku 2003 byla vystavěna nová školní budova, která spolu se starší budovou z roku 1882 pro I. stupeň tvoří jeden celek. Roku 2006 vystavěna sportovní hala.

Zdroj:
http://www.zschotoviny.cz/index.php/mainmenu/odkazovnik/13-historie/7
https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/porevolucni-stavby-na-taborsku-skola-v-chotovinach-20150413.html
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova na začátku 20. stol.