Obecná škola Cvikov

Původní název:
Volksschule Zwickau in Böhmen
Ulice:
Československé armády (Bahnhofstrasse) 130/I
Obec:
Cvikov
Okres:
Česká Lípa
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1704
Popis:

Budova staré obecné školy v někdejší Nádražní ulici ve Cvikově stála naproti faře před kostelem sv. Alžběty. Její stavba byla dokončena 11. května 1704, přičemž náklady na postavení byly vyčísleny na 380 zlatých. Šlo o dvoupodlažní podsklepený kamenný objekt. Počátkem 20. století již budova školy nebyla využívána pro školské účely a město ji od roku 1902 pronajímalo místnímu knihaři Josefu Pietschmannovi, který zde provozoval knihařství, papírnictví a knihkupectví. V souvislosti s výstavbou nedaleké nové školní budovy, na niž bylo stávající číslo popisné později přeneseno, bylo 27. července 1906 rozhodnuto, že stará škola bude zbořena. K zahájení demolice tohoto zchátralého objektu bylo přikročeno 10. dubna 1907. Pozemek je dnes součástí areálu Sadu 5. května.

Zdroj:
Kronika města Cvikova, uložená ve Státním okresním archivu v České Lípě

Almanach Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov, vyd. 2007
Obecná škola Cvikov 130/I, stav asi 1906