Obecná škola Kněžice (1)

Původní název:
Volksschule Grossherrndorf
Ulice:
Kněžice čp. 65
Obec:
Jablonné v Podještědí
Okres:
Liberec
Stát:
ČR
Rok postavení:
1786
Popis:

Objekt staré dřevěné školy čp. 65 byl postaven v roce 1786 ze dřeva, které obec koupila na splátky od místní pozemkové vrchnosti. Budova však byla zastřešena až následujícího roku a teprve v roce 1792 bylo zhotoveno nejnutnější vnitřní zařízení, takže se sem mohl nastěhovat kantor a zahájit vyučování. V roce 1823 byla školní třída rozšířena na úkor přilehlé obytné místnosti, přičemž chlév a komora v severní části stavení byly adaptovány na byt učitele. Školní budova sloužila svému účelu až do roku 1876, kdy byla postavena nová, kamenná škola na sousední parcele. Bývalá škola čp. 65 byla poté prodána a již od listopadu 1876 sloužila jako hostinec, a to po několik dalších desetiletí (přinejmenším do roku 1920). Původní určení budovy však nadále prozrazovala věžička s někdejším školním zvoncem, vystupující ze střešního hřebene. Zvonec byl pořízen obcí roku 1809 za 232 zlatých vídeňské měny a odevzdán při válečném rekvírování zvonů v roce 1917. Objekt byl jako značně zchátralý nakonec zbořen.

Zdroj:
REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937

KOCH, Daniel: Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau i.B., 2. vyd., kol. r. 1925
Bývalá obecná škola v Kněžicích čp. 65, foto kolem roku 1900