Obecná škola Žibřidice (1)

Původní název:
Volksschule Seifersdorf
Ulice:
Žibřidice čp. 136
Obec:
Křižany
Okres:
Liberec
Stát:
ČR
Rok postavení:
1774
Popis:

Objekt staré dřevěné školy čp. 136 byl postaven na místě původní školní budovy, která vyhořela v roce 1774. Šlo o roubený patrový objekt, který byl později v roce 1836 rekonstruován, přičemž dvě třetiny nákladů hradilo panství Lemberk, třetinu obec Žibřidice. Při rekonstrukci byla položena dlažba, osazeny nové, obkládané zárubně, položena podlaha v bytě učitele, pořízeny nové dveře komory, přemístěna kamna apod. Roku 1880 se škola dočkala přístavby dvoupodlažního západního traktu, takže kapacita budovy se zvýšila na čtyři školní třídy. Po postavení objektu nové školy v roce 1911 byla stará školní budova prodána a v jejím přízemí byly zřízeny obchodní místnosti a četnická stanice. Stržena byla patrně ve druhé polovině 50. let 20. století.

Zdroj:
REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937

KOCH, Daniel: Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau i.B., 2. vyd., kol. r. 1925

Heimatbüchlein der Gemeinde Seifersdorf, 1930
Obecná škola v Žibřidicích, foto kolem r. 1900