Bývalá státní česká obecná škola Velké Skaliny

Původní název:
Státní obecná škola Velké Skaliny
Ulice:
Velké Skaliny 36
Obec:
Benešov nad Černou
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1922
Stavitel/architekt:
Ing. Stašek z Trhových Svinů
Popis:

Od jara r. 1922 vyšetřovala správa zdejší školy obecné s ředitelstvím školy měšťanské v Kaplici podmínky potřebné pro zřízení nové státní české školy ve Vel. Skalinách. Obyvatelstvo z Velkých, Malých a Děkanských Skalin přichází často do Kaplice. Z četných rozhovorů s nimi seznalo se, že německá škola (postavena 1883) ve Vel. Skalinách vykonává poněmčovací vliv na tamní krajinu. 

Ke slavnostnímu otevření státní české menšinové školy vzniknuvší jako protiváha místní škole německé došlo 26.8.1928. Díky datu vzniku získala škola přídomek "jubilejní", oficiálně však byla pokračovatelkou české školy otevřenou ve Skalinách 5.3. 1923. Po Mnichovské dohodě roku 1938 připadla budova třetí řiši a sloužila jako říšský celní úřad na hranicích s protektorátem Čechy a Morava. Po válce byla nakrátko obnovena, později se stala součástí rekreačního zařízení, dnes letního dětského tábora Velké Skaliny.

Zdroj:
https://is.muni.cz/th/yn4jy/diplomova_prace_HK.pdf; Republikán z 23.8.1928, s. 3; Pošumaví z 6.10.1928. s. 108; Pošumaví z 10.3.1923, s. 31;