Obecná škola Drnovec (1)

Původní název:
Volksschule Kleingrün
Ulice:
Drnovec čp. 80
Obec:
Cvikov
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1872
Popis:

Drnovec (Kleingrün) měl po odškolení od Cvikova vlastní jednotřídní školu již kolem roku 1800. Nutnost výstavby větší školy pociťovala obec již v první polovině 40. let 19. století. Její opakované žádosti o povolení stavby školy však zůstávaly celá desetiletí bez odezvy. Teprve 21. května 1872 bylo toto povolení Okresní školskou radou v Jablonném vydáno a na jeho základě byla téhož roku obcí Drnovec postavena škola, slavnostně otevřená a vysvěcená 1. října 1872. Již koncem 80. let téhož století však bylo nutno najmout další vyučovací prostory v hostinci Alfreda Liehra čp. 23 a bylo zřejmé, že stávající školu bude třeba buď přestavět, nebo postavit novou. Volba padla na novostavbu a když byla v roce 1890 nová školní budova otevřena, stará škola čp. 80 byla odprodána a několik desetiletí pak sloužila jako hostinec a později i jako obchod smíšeným zbožím. V současné době je tento objekt citlivě zrekonstruován a slouží obytným účelům.

Zdroj:
KOCH, Daniel: Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau i.B., 2. vyd., kol. r. 1925

REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá obecná škola v Drnovci, stav červenec 2020