Obecná škola Drnovec (2)

Původní název:
Volksschule Kleingrün
Ulice:
Drnovec čp. 91
Obec:
Cvikov
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1890
Stavitel/architekt:
stavitel Josef Anders, Cvikov
Popis:

Dvojtřídní obecná škola se zahradou, hříštěm a dobře vybaveným kabinetem učebních pomůcek byla postavena v roce 1890 nákladem 13.000 zlatých. Kvůli prostorové tísni v dosavadních prostorách se zde poprvé vyučovalo již 9. prosince 1890, ke kolaudaci objektu však došlo teprve 24. června 1891. Teprve poté se 29. června 1891 konalo slavnostní vysvěcení školy. Štědrým donátorem fondů školního kabinetu pomůcek byli po několik desetiletí majitelé místní mechanické tkalcovny Löwinger & Glas.
Objekt je v současnosti majetkem města Cvikova a slouží jako bytový dům.

Zdroj:
KOCH, Daniel: Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau i.B., 2. vyd., kol. r. 1925

REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá obecná škola čp. 91 v Drnovci, stav červenec 2020