ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov, Nerudova

Původní název:
Knaben Volks- und Bürgerschule Zwickau in Böhmen
Ulice:
Nerudova (Schulgasse) 300/I
Obec:
Cvikov
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1878
Webové stránky:
http://www.zscvikov.cz/
Stavitel/architekt:
stavební firma Ježek & Posner
Popis:

Kvůli nedostačující kapacitě dosavadních školních budov ve městě byla v letech 1877 až 1878 postavena nová chlapecká obecná a měšťanská škola v tehdejší Schulgasse čp. 300/I. Její stavba si vyžádala náklady 38.000 zlatých a provedla ji stavební firma Ježek & Posner. V roce 1879 ji navštěvovalo 800 žáků. V dřívější škole na náměstí čp. 63/I poté zůstala dívčí obecná a měšťanská škola. V prosinci 1884 vznikl v jedné z místností ve II. poschodí požár, při němž prohořela podlaha pod kamny a ta se zřítila o poschodí níže. Díky včasnému zásahu se požár více nerozšířil.
Od 1. října 1889 se zde usídlila ještě řemeslná pokračovací škola, zahrnující od roku 1897 i tkalcovský obor. Po částečném uvolnění budovy po postavení nové školy čp. 130/I v roce 1907 zde našla od 1. prosince 1922 útočiště také jednotřídka české státní obecné školy a od roku 1936 i česká škola měšťanská. Kromě nich zde v té době ještě setrvávaly 3 třídy německé obecné školy. V období druhé světové války byl v objektu po určitou dobu umístěn vojenský lazaret, o čemž ještě několik let po válce svědčil znak červeného kříže v bílém poli, provedený barvou na střešní krytině.
Kvůli havarijnímu stavu vodorovných konstrukcí prošla budova v letech 1952/53 rozsáhlou rekonstrukcí; další pak následovala v letech 1971-1974 (náklady 3,4 mil. Kčs).
V současnosti zde působí I. stupeň ZŠ a mateřská škola.

Zdroj:
REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937

Německá kronika města Cvikova, uložená ve Státním okresním archivu v České Lípě

Almanach Základní
ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov, Nerudova, pohled severní, stav červenec 2020