Obecná škola Svor

Původní název:
Volksschule Röhrsdorf bei Zwickau
Ulice:
čp. 195
Obec:
Svor
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1879
Popis:

První školní budovou, která byla ve Svoru (do roku 1947 Röhrsdorf u Cvikova) postavena, byl někdejší dům čp. 135, který byl po přemístění školy do nové budovy v roce 1879 přeměněn na dům obecní.

Poté, co bylo roku 1877 svorské škole povoleno rozšíření na trojtřídku, bylo započato se stavbou nové školní budovy, dokončené v roce 1879. Kvůli stále stoupajícímu počtu žáků bylo v roce 1903 povoleno otevření čtvrté třídy a budova byla zároveň stavebně zvětšena na dvojnásobek. Pro děti českých sklářů pak byla 1. prosince 1919 v objektu otevřena dvoutřídní česká menšinová škola. Následkem opětného poklesu počtu žáků ve 20. a 30. letech (způsobeného částečně odchodem českých žáků do nově postavené české školy) se škola od roku 1936 stala opět dvoutřídkou. V budově již před druhou světovou válkou sídlil také poštovní úřad. V poválečné době, kdy byla zrušena německá škola, se zde usídlil navíc ještě místní národní výbor, knihovna a biograf. V současnosti zde má své sídlo obecní úřad a v části objektu také pobočka České pošty.

Zdroj:
REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937

KOCH, Daniel: Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau i.B., 2. vyd., kol. r. 1925
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá obecná škola ve Svoru, pohled od JZ, stav červenec 2020