Obecná škola Heřmanice v Podještědí

Původní název:
Volksschule Hermsdorf
Ulice:
Heřmanice v Podještědí čp. 24
Obec:
Jablonné v Podještědí
Okres:
Liberec
Stát:
ČR
Rok postavení:
1867
Popis:

Na místě staré dřevěné přízemní jednotřídní školy, stržené 10. července 1867, byla v témže roce postavena nová školní budova, podstávkového typu, dvoupodlažní. K jejímu vysvěcení došlo na Štědrý den 1867 a o tři dny později, tedy 27. prosince 1867 byla slavnostně otevřena. Již o necelých šest let později věnoval místní občan Wenzel Rössler 1000 zlatých na postavení školy nové. V květnu roku 1878 bylo přikročeno k přístavbě zděného patrového křídla stávající budovy, které školu rozšířilo na celkovou kapacitu čtyř tříd. Nabídkový rozpočet zněl na 3.107 zlatých 46 krejcarů, skutečné náklady však byly nakonec nižší, 3.076 zl. 42 kr. S ohledem na stále se zvyšující počet žáků navrhl v dubnu 1901 inspektor měšťanských škol Heinrich Halbgebauer místní školské radě postavení nové školy, tato myšlenka ovšem nebyla nikdy uskutečněna. Školní budova byla v roce 1922 elektrifikována a Místní vzdělávací výbor v Heřmanicích v roce 1933 na budově školy odhalil pamětní desku zdejšímu spisovateli a rodáku Theodoru Hutterovi (1860-1932), který zdejší školu navštěvoval. Její popis se však nedochoval a deska sama je dnes nezvěstná.
Na místě někdejší školy čp. 24 dnes stojí hotelové a pohostinské zařízení, částečně kopírující její původní půdorys.

Zdroj:
REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937

Mitteilungen des Vereines für Jeschken- und Isergebirge, roč.1933, s. 189
Obecná škola v Heřmanicích, pohled od jihu, kolem roku 1925