Bývalá česká státní obecná škola Kájov

Původní název:
Česká státní obecná škola Kájov
Ulice:
Kájovská 8
Obec:
Kájov
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1924
Stavitel/architekt:
Ing. Kovařík
Popis:

První zmínky o kájovské škole pocházejí z roku 1469. V 19. stol. byly pronajímány místnosti v místním hostinci pro školní účely. Roku 1887 otevřena škola trojtřídní, pro kterou o rok později postavena nová školní budova s německým jazykem vyučovacím. Roku 1919 nařídila zemská školní rada zřízení české menšinové školy v Kájově, přičemž zpočátku měla být umístěna v budově školy německé. Roku 1921 byla podána žádost o stavbu nové školní budovy pro českou školu. V dubnu roku 1923 byla skrze místní odbor Národní Jednoty Pošumavské urgována školní stavba u českých parlamentních poslanců. Se stavbou bylo započato 3.4.1924 a již 17.8.1924 mohla být nová školní budova slavnostně otevřena. Při škole fungovala od roku 1927 i mateřská škola zřízená Ústřední Maticí Školskou (roku 1929 převzata státem). Ve 30. letech byla otevřena 2. postupná třída. Roku 1933 byla školní budova elektrifikována. Roku 1938 školní budovu obsadilo německé vojsko a v době nacionálního socialismu se stala sídlem Hitlerjugend a obecního úřadu. Roku 1944 zde byli ubytování němečtí uprchlíci z východního Pruska. Činnost české obecné školy zde byla obnovena 2.7.1945. Po druhé světové válce byla česká škola přestěhována do bývalé německé školy a v budově české menšinové školy vznikla opatrovna (mateřská škola) roku 1949. V současnosti slouží budova jako byty.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/200234/1
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova v meziválečném období