Obecná škola Trávník (1)

Původní název:
Volksschule Glasert
Ulice:
osada Trávník čp. 64
Obec:
Cvikov
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1798
Popis:

V Trávníku je zmiňována škola již v roce 1784, a to v soukromém domě čp. 37. Pozdější škola čp. 64 byla obcí Trávník postavena v roce 1798. Na její stavbu bylo pozemkovou vrchností poskytnuto dříví a celkové stavební náklady vynaložené z obecních prostředků činily 422 zlatých 8 ¾ kr. Ty obec z valné části pokryla výnosem z prodaných pozemků. Poté, co budova v 70. letech 19. století přestala kapacitně dostačovat rostoucímu počtu žáků, bylo rozhodnuto postavit novou školu (1878/79) a objekt čp. 64 byl po jejím otevření odprodán rodině řídícího učitele Ohmeho. V současnosti je nadále v soukromém vlastnictví a slouží rekreačním účelům.

Zdroj:
KOCH, Daniel: Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau i.B., 2. vyd., kol. r. 1925

REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937
Bývalá škola v Trávníku čp. 64, pohled od V, stav červenec 2020