Obecná škola Trávník (2)

Původní název:
Volksschule Glasert
Ulice:
osada Trávník čp. 82
Obec:
Cvikov
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1879
Popis:

Po vyčerpání prostorových kapacit v dosavadní škole čp. 64 přiškolením osady Hoffnung (dnešní Naděje) a pěti odlehlých domů obce Mařeničky se obec Trávník v 70. letech 19. století rozhodla postavit novou školní budovu. Subvenci ve výši 2.000 zlatých k tomu účelu získala obec ze zemských prostředků na základě přímluvy tehdejšího zemského místodržitele Philippa svobodného pána Webera von Ebenhof. Pro novou, dvoupodlažní kamennou školu byl vybrán pozemek na okraji obce při silničce do osady Hoffnung. Její stavba proběhla v letech 1878-1879 nákladem 12.000 zlatých. Škola byla slavnostně vysvěcena 14. září 1879 a o dva dny později bylo zahájeno vyučování. V roce 1908 byl do školy zaveden vodovod, v roce 1926 byla elektrifikována a opatřena novými školními lavicemi. Škola byla zrušena koncem 60. let 20. století a v současnosti je vedena jako ubytovací zařízení.

Zdroj:
KOCH, Daniel: Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau i.B., 2. vyd., kol. r. 1925

REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá obecná škola v Trávníku čp. 82, pohled od JV, stav červenec 2020