Bývalá obecná škola Libínské sedlo (Fefry)

Původní název:
Obecná škola Fefry
Ulice:
Libínské Sedlo 8
Obec:
Prachatice - Libínské Sedlo
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1895
Popis:

Školní budova byla vystavěna v roce 1895 jako dvoutřídní obecná škola s německým jazykem vyučovacím. Slavnostní vysvěcení školní budovy prachatickým děkanem Janem Švédou proběhlo dne 27.10.1895. Na škole působil učitel Josef Heinrich, který dříve učil na spolkové schulvereinské škole v Drslavicích.

Koncem druhé světové války byli v budově ubytováni němečtí uprchlíci z východu a později i americká armáda. Od 7. 10. 1946 se na škole učilo česky a to v poválečném období zejména pro děti slovenských reemigrantů z Rumunska, kterými bylo dosidlováno pohraničí nuceně opuštěné německým obyvatelstvem. V prvních poválečných letech se škola potýkala s mnohými problémy od špatného stavu školní budovy až po analfabetismus dětí nebo alkoholismus jejich rodičů. V říjnu 1949 byla provedena generální oprava školní budovy.

Roku 1950 byla doposud jednotřídní škola rozšířena na dvoutřídní a patronát nad školou převzal útvar pohraničí stráže ve Volarech. Ve školním roce 1971-1972 docházelo do školy již pohých 7 žáků, v důsledku čehož byla škola v Libínském sedle roku 1972 zrušena.

V současnosti (2020) se zde v bývalé školní budově nachází turistická ubytovna Klubu českých turistů "TJ Banka Praha".

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/310720/1
Školní fotografie (1902)