Základní škola Zbytiny

Původní název:
Obecná škola Zbytiny
Ulice:
Zbytiny 2
Obec:
Zbytiny
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1880
Webové stránky:
https://www.zszbytiny.cz/home
Popis:

Farní škola na místě současné školní budovy byla vystavěna již roku 1732. S nárůstem obyvatelstva se zvyšoval i počet žáků a potřeba rozsáhlejší přestavby, ke které došlo roku 1880. Slavnostní vysvěcení nové školy po přestavbě bylo provedeno 28.11.1881 prachatickým děkanem Švejdou. Tehdy do školy docházelo okolo 170 dětí. Od roku 1884 se jednalo o trojtřídní školu obecnou s německým jazykem vyučovacím. V meziválečném období byla rozšířena ještě o čtvrtou třídu. V roce 1936 byla v obci otevřena konkurenční státní menšinová škola česká. Do měšťanské školy docházely zbytinské školní děti do Volar nebo do Prachatic.

Po druhé světové válce, v listopadu 1945 bylo zahájeno učitelem Antonínem Říhou vyučování výlučně v českém jazyce pro 21 žáků. V následujících 35 letech se průměrný počet školních dětí pohyboval od 28 do 67. Od roku 1949 začali žáci šestého a vyšších ročníků dojíždět na střední školu do Prachatic a žáci ve Zbytinách zůstali ve dvou třídách. V poválečném období škola sloužila především dětem slovenských reemigrantů z Rumunska.

 V roce 1961 byla provedena generální oprava školy včetně zřízení tělocvičny a hřiště. Rozsáhlá rekonstrukce byla provedena v letech 1986-1989. Na rozdíl od většiny malých škol na Šumavě nebyla škola ve Zbytinách do současnosti (2020) zrušena. Pro děti do 12 let byla zachována (částečně v režii obce) dvoutřídka se dvěma učitelkami. Roku 2020 bylo dokončeno zateplení a rekonstrukce fasády.


Zdroj:
https://www.zszbytiny.cz/home; https://digi.ceskearchivy.cz/128884/6/1582/2326/47/0
Školní budova na začátku 20. stol. (uprostřed snímku)