Bývalá obecná škola Lažiště

Původní název:
Obecná škola Lažiště
Ulice:
Lažiště 2
Obec:
Lažiště
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1860
Popis:

Nejstarší zmínky o škole v Lažišti pocházejí z roku 1761. Fungovala jako farní škola pod knížecím schwarzenberským patronátem. Roku 1860 byla tato budova přestavěna. Slavnostní svěcení proběhlo 12.8.1860. Roku 1895 byla zřízena již čtvrtá třída a bylo tak potřeba získat další školní prostory. Za tímto účelem byla přistavena roku 1907 protější budova.

Nová školní budova byla vzhledem k významnému úbytku žáků předána v 60. letech 20. století místnímu národnímu výboru a byla přestavěna na kulturní dům. V roce 2000 definitivně dosloužila školním účelům i starší budova. V současné době (2020) patří obě budovy obecnímu úřadu. Stará škola je pronajímána na byty.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/310245/116
Školní budova v meziválečném období