Základní umělecká škola Volary

Původní název:
Obecná škola dívčí Volary
Ulice:
5. května 2
Obec:
Volary
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
18??
Popis:

Vzhledem k jen torzovitě dochovaným školním kronikám lze říci, že roku 1898 byla do již existující školní budovy čp. 2 umístěna obecná škola dívčí, která se vyčlenila z do té doby jednotné obecné školy. 

Koncem druhé světové války posloužila školní budova jako polní lazaret. Výuka byla znovuzahájena 17.9.1945 ovšem již s českým jazykem vyučovacím. Obecná a měšťanská chlapecká stejně jako chlapecká a dívčí obecná škola byly již roku 1941 sjednoceny. Po roce 1945 využívala obecná, měšťanská a později základní devítiletá škola Volary obou budov čp. 2, čp. 127 a v prvních letech také budovu státní dřevařské školy (čp. 46). 

Roku 1981 se druhý stupeň základní školy přesunul do nově zbudovaného areálu u nádraží.  1. září 1991 byla na základě rozhodnutí městského zastupitelstva v budově bývalé dívčí obecné školy zřízena základní umělecká škola. Dnes (2020) ZUŠ navštěvuje více než 200 žáků z celé oblasti Volarska. Ke škole také patří i detašované pracoviště v Lenoře, které v současné době navštěvuje zhruba dvacet žáků.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/1038/83
Školní budova dnes (2020)