ZŠ Netolice (Staré Město)

Původní název:
Měšťanská a obecná škola dívčí Netolice
Ulice:
Staré Město 191
Obec:
Netolice
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1863
Webové stránky:
https://www.zsnetolice.cz
Popis:

Kdy byla založena škola v Netolicích není doloženo zápisy, protože starý archivní materiál byl zničen požárem r. 1619 po dobytí města generálem Dampierem. Je pravděpodobné, že tu škola byla již za Přemyslovců, protože Netolice byly městem zeměpanským a sídlem správních úřadů župy. Ve spisech z doby Karla IV. je zřejmé, že škola zde již byla. V Netolicích učitelé nezastávali službu kostelníka, ale museli pečovat o hudbu a chrámový zpěv. Nejstarším dochovalým učitelským jménem je jméno kantora Matěje, který r. 1539 zasedal v městské radě. Že škola měla svoji budovu, o tom svědčí dochovaný záznam z r. 1630 o nákladu na nový krov.

V r. 1770 se uvádí, že do školy chodilo 193 dětí šestiletých, 114 dětí do 8 let, 113 dětí do 10 let a 102 dětí do 12 let, tj. celkem 522 žáků. Vyučování začínalo v 7 hod. a vyučovalo se do 11 hod. odpoledne od 13 do 17 hod. Nová škola byla vystavěna v r. 1795 a v době stavby a již před tím se učilo v kasárnách.

V r. 1863 byla na místě staré školy u kostela pod knížecím schwarzenberským patronátem vystavěna nová dvoupatrová škola v novogotickém slohu a byla určena za školu chlapeckou. Dívčí škola zřízená v r. 1877 byla umístěna v domě čp. 1 na náměstí. V letech 1910-1911 byla vystavěna na louce Kuchyňce nová chlapecká měšťanská škola budova Bavorovská. Dívčí škola byla umístěna v budově školy na Starém Městě. V meziválečném období měla dívčí obecná pět tříd, měšťanská dívčí tři třídy.

Ke sloučení chlapeckých a dívčích škol obecných a měšťanských ve školu hlavní došlo roku 1941. Koncem druhé světové války byla budova zabrána americkou armádou. Po roce 1945 zde byly učebny národní, později základní devítileté školy. V současné době (2020) je stará škola jednou ze tří budov ZŠ Netolice.

Zdroj:
https://www.zsnetolice.cz/historie; https://digi.ceskearchivy.cz/310743/23/624/342/92/0
Školní budova na začátku 20. stol.