Bývalá obecná škola Křišťanov

Původní název:
Obecná škola Křišťanov
Ulice:
Křišťanov 2
Obec:
Křišťanov
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1892
Stavitel/architekt:
Gruiber z Chvalšin/ Johann Kramler z Křišťanova
Popis:

Základní kámen ke školní budově v Křišťanově byl položen 4.12. 1796, předtím výuka probíhala v pazderně čp. 12. Kvůli zimě byla také výuka překládána do různých statků, např. čp. 8, 12, 13, 19, 24, 25 a 26. Nově postavená škola tak vyřešila problém s umístěním a sloužila jako škola farní. Roku 1862 proběhla přístvba dvou dalších místností vzhledem k rostoucímu počtu žactva. Roku 1892 byla vystavěna na stejném místě nová školní budova. Ke slavnostnímu vysvěcení školní budovy došlo 16.10.1892.

Od roku 1927 probíhaly při škole kurzy vaření. Před druhou světovou válkou byla škola s německým jazykem vyučovacím trojtřídní s jednou provizorní paralelní třídou. Po roce 1945 byla dále umístěna v budově národní a později základní devítiletá škola, ovšem již s českým jazykem vyučovacím. Základní škola byla vzhledem k nízkému počtu žáků uzavřena v 90. letech 20. století. V současnosti (2020) v budově sídlí obecní úřad.

Zdroj:
Budweiser Zeitung z 16.10.1929, s. 8.; Waldheimat, č. 10/1932, s. 176, 300 Jahre Christianberg, s. 135.
Školní budova na začátku 20. stol.