Masarykova ZŠ Klánovice

Původní název:
Masarykova škola v Klánovicích
Ulice:
Slavětínská 200
Obec:
Praha-Klánovice
Okres:
Praha
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1934
Webové stránky:
https://www.zs-kl.cz/proc-studovat-u-nas
Stavitel/architekt:
Projekt budovy: Dr.Ing. Honich
Popis:

Masarykova škola v Klánovicích. Nechala se postavit nejenom jako dvoutřídní obecná škola, ale zároveň jako sídlo všech obecních úřadoven, starosty, obecního zastupitelstva, všech obecních komisí, obecní knihovny, místní školní rady, poštovního úřadu, místní telefonní ústředny, sekundárního rozvaděče proudu a transformovny, bytu řídícího učitele a tří dalších bytů obecních zaměstnanců. Pro školní záležitosti bylo za první republiky, vyhrazeno přízemní patro, kdežto obecní úřadovny s byty zabraly I. patro. Menší byty byly v suterénu stejně tak jako školní tělocvična (veškeré tělocviční nářadí věnoval p. Otto Eisenstein). Poštovní úřad se nacházel v přízemí východní části se samostatným přístupem zvenčí.
Na tehdejší poměry byla budova školy velice moderní. Celá budova byla opatřena ústředním vytápěním parou o nízkém tlaku a bylo přítomno i samočinné odvětrávání soustavou vzdušných kanálků ve zdivu, zabezpečující v zimě, podle potřeby, výměnu vzduchu v místnostech dvakrát za hodinu. Vlastní čerpací tlaková stanice opatřovala vodou celou budovu, splachovací záchody, pisoáry, umyvadla a prameníky.
Celý pozemek nové školy měří 2700 čtv. metrů.
Pozemek se plánoval upravit na školní zahradu a letní cvičiště, zčásti zpřístupněno jako veřejný sad . Sbírka občanstva, věnovaná úpravě parků a školní zahrady, dosáhla 13.000 Kčs (cca dnešních 210.000 kč). Na úpravě terénu pracovali nezaměstnaní a bylo vyhrazeno tehdejších 22.000 Kčs na tuto produktivní péči o nezaměstnané.
Projekt budovy vypracoval pražský architekt Dr. Ing. J. Honich, projekt úpravy terénu a zahrady architekt J. Kumpán, stavbu prováděla firma Jan Ležal, stavební dozor měl architekt Ing. Jar. Valečka, předsedou stepního výboru byl starosta Karel Křížek. Stavební náklad včetně projektu, dozoru, úpravy terénu, avšak bez bez pozemku, který obec zakoupila a předurčila pro školu již v roce 1928, činila přes 900.000 Kčs.

Zdroj:
Leták k 15. výročí osamostatnění obce klánovice z 14. března 1935
Příspěvek vložil:
Josef Vokoun