Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Původní název:
Revírnická škola a vyšší lesnická škola Písek
Ulice:
Lesnická 55/2
Obec:
Písek
Okres:
Písek
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1912
Webové stránky:
https://www.lespi.cz/
Popis:

Založení české lesnické školy v Písku spadá do 80. let 19. století. Myšlenka byla realizována zásluhou městského lesmistra Josefa Zenkra v Písku, který se zabýval úmyslem zřídit pro lesnické praktikanty zvláštní kurs, kde by posluchači nabývali lesnické praxe upravené určitým systémem a vhodně volenými odbornými přednáškami.

Roku 1883 byl ředitelem Rolnické školy v Písku Ladislav Burket, který Zenkerův návrh podpořil, takže 12. 1. 1885 byl při místní rolnické škole zřízen první lesnický běh, který absolvovalo 12 žáků. Od školního roku 1888-1889 byla škola přeorganizována na dvouletou revírnickou školu za vydatné podpory knížete a poslance JUDr. Bedřicha Schwarzenberga.

Roku 1897 vypracoval ředitel Burket nové osnovy a stanovy pro Vyšší lesnický ústav v Písku, tzn. střední lesnickou školu. Po dokončení nové internátní budovy pro ústavy lesnické (dnes budova VOŠL, Burketova 52) byl dne 1.11.1899 otevřen 1. ročník nového vyššího ústavu. S revírnickou školou tvořil správní a pedagogický celek a poskytoval posluchačům vyšší odborné teoretické a praktické vzdělání.

Počátkem školního roku 1910-1911 byla provedena nová organizace a původně dvouletá revírnická škola byla rozšířena na tříletou, kdy první ročník byl přípravný a nahrazoval tak původní jednoletou lesnickou praxi. Původní budova rolnické školy nepostačovala, proto kuratorium rozhodlo postavit u lesnického internátu školní budovu (dnes budova SLŠ, Lesnická 55, oficiální sídlo školy). Stavba byla zahájena ve šk. roce 1911-1912 a o rok později, tedy ve školním roce 1912-1913 bylo v nové budově zahájeno vyučování. V březnu roku 1913 byl zřízen při škole botanický park (arboretum), založil jej profesor František Salač, který čerpal z botanických zkušeností Lesnické školy v Banské Štiavnici (vznikla r. 1808). 

Po vzniku první Československé republiky r. 1920 byly všechny typy lesnického školství zestátněny. Ve školním roce 1921-1922 vzniká tedy jediná státní čtyřletá lesnická škola a 19.9. 1921 bylo na této škole zahájeno pravidelné vyučování. V roce 1922 byly k učebnímu plánu přiřazeny dlouhodobé exkurze do lesního provozu v různých místech republiky, včetně Podkarpatské Rusi.

V meziválečném období si škola už zajistila velmi dobré jméno a byla hojně vyhledávána nejen českými, ale i zahraničními zájemci. Státní lesnická škola v Písku byla srovnatelná s moderními lesnickými školami německými a francouzskými, ba i Lesnickou akademií ve Vídni. Mezinárodní proslulost školy dokládá mimo jiné fakt, že lesnické školství v USA vzniklo na základě vzoru, prestiže a autority Lesnické školy v Písku.

V době okupace zůstala Lesnická škola v Písku jedinou lesnickou školou na území tehdejšího protektorátu. Přes všechny potíže se v roce 1942 podařilo zřídit dřevařskou větev, ze které po válce vznikla Průmyslová škola pilařská v Hranicích na Moravě.

Po roce 1989 se zvýšil zájem o školu, zejména ze strany významných lesnických škol v Evropě. Trvalé styky se udržují s Lesnickou školou v Gmundenu v Rakousku, kde naši žáci absolvují odborné praxe v tamních lesích. Pravidelně každý rok o prázdninách odjíždějí vybraní studenti na měsíční pobyt do lesů Švýcarska, kde pracují s motorovou pilou a pomáhají v dalších činnostech lesního provozu. Výměnné exkurze se uskutečňují s lesnickými školami v Holandsku a ve Francii. 

Střední lesnická škola v Písku byla ve šk. roce 1996-1997 rozšířena o tříleté studium Vyšší odborné školy, kterou letos ukončili první absolventi. Od roku 1995 se oficiálně nazývá Vyšší odborná lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku. Ke škole patří školní krajské polesí Hůrky u Smrkovic.

Areál školy sestává (2020) z hlavní budovy lesnické školy z roku 1912 (Lesnická 55), bývalého lesnického internátu a od roku 2000 sídla vyšší odborné školy lesnické (Burketova 52) z roku 1899, nové budovy internátu z roku 1993 (Burketova 52B), budovy školní jidelny (Burketova 52A) z roku 1969 a kompletně rekonstruované roku 2008, a budovy tělocvičny z roku 1969 modernizované roku 2002. Budovy SLŠ, VOŠL  a školní jídelny jsou propojeny koridory. Ve druhém patře budovy školní jídelny jsou kanceláře – sídlí zde nyní písecké pracoviště Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. L. – pobočky České Budějovice, okresní svaz Českomoravské myslivecké jednoty a soukromá jazyková škola.

Zdroj:
http://www.lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-79-2000/lesnicka-prace-c-9-00/lesnicke-skoly-v-pisku-slavi-115-vyroci-sveho-zalozeni; https://www.lespi.cz/o-skole/soucasnost.html
Školní budova na začátku 20. stol. (po roce 1912)