Mateřská škola Revoluční Volary

Původní název:
Státní česká menšinová obecná a mateřská škola Volary
Ulice:
Revoluční 448
Obec:
Volary
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1931
Webové stránky:
https://www.msvolary.cz/ms-revolucni/
Popis:

Česká státní menšinová škola ve Volarech byla zřízena začátkem 20. let 20. stol. a nacházela se nejprve v budově dřevařské školy. Základní kámen pro novou školní budovu byl položen roku 1928 a vysvěcení nové školní budovy se konalo 15.8.1931. Stavba se mohla uskutečnit díky nákupu příslušného pozemku spolky Ústřední matice školské a Národní jednoty pošumavské v roce 1928.

V budově, která byla ze státních prostředků vystavěna Ústřední maticí školskou, se nacházela kromě obecné školy také mateřská škola. V letech 1938-1945 fungovala budova jako německá mateřská škola. Po roce 1945 se česká škola nastěhovala do budov bývalé německé školy a v budově tak zůstala pouze mateřská škola. Ta zde sídlí dodnes (2021). 

V roce 2003 se tato mateřská škola stala odloučeným pracovištěm se sídlem v mateřské škole na Sídlišti Míru. 


 

Zdroj:
https://www.msvolary.cz/ms-revolucni/
Školní budova ve 30. letech 20. stol.