Obecná škola Brenná

Původní název:
Volksschule Brenn
Ulice:
Brenná čp. 94
Obec:
Zákupy
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1877
Popis:

Budova školy v Brenné čp. 94, postavená nákladem 18.000 zlatých, byla jako dvojtřídní slavnostně otevřena 14. října 1877. Nahradila tak někdejší jednopodlažní školu čp. 45, která byla po postavení nové budovy prodána koláři Antonu Weikertovi. Od roku 1882 trojtřídní obecnou školu navštěvovalo zpočátku ještě přes 170 dětí z Brenné a Borečku (Haidedörfel), jejich počet však stále klesal, takže v roce 1913 se zde vyučovalo už pouhých 85 dětí. Po vyhnání německého obyvatelstva roku 1945 pokračovalo vyučování již v češtině, škola byla tehdy dvoutřídní, později už jen jednotřídní. Několik let fungovala ještě jako základní devítiletá škola pro 1. až 5. ročník, než byla v roce 1966 pro nedostatek žáků zrušena. V současné době je bývalá škola po celkové rekonstrukci vedena jako rodinný dům v soukromém vlastnictví.

Zdroj:
HANTSCHEL, F.: Heimatkunde des politischen Bezirkes B.-Leipa, 1911
Adressbuch für den politischen Bezirk B.-Leipa, 1913
Adressbuch für die politischen Bezirke B.-Leipa und Niemes, 1924
Bývalá obecná škola v Brenné, stav listopad 2020