Obecná škola Svitava (1)

Původní název:
Volksschule Zwitte
Ulice:
Svitava čp. 36
Obec:
Cvikov
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1898
Popis:

Původní svitavská škola se nacházela v čp. 31 (později zbořena), pozdější budova jednotřídní školy čp. 37 byla postavena v roce 1780 či 1785. Nová kamenná jednotřídní škola ve Svitavě čp. 36 byla otevřena 24. října 1898. V roce 1913 ji navštěvovalo 40 žáků ze Svitavy a Záhořína (Sohr). Školským účelům sloužila přibližně do roku 1963, dnes je v soukromém vlastnictví jako obytný dům.

Zdroj:
Adressbuch für den politischen Bezirk B.-Leipa, 1913
Mitteilungen des Nordböhm. Excursions-Clubs XIII/151
HANTSCHEL, F.: Heimatkunde des politischen Bezirkes B.-Leipa, 1911
Bývalá obecná škola ve Svitavě čp. 36, stav listopad 2020