Obecná škola Brtníky

Původní název:
Volksschule Zeidler
Ulice:
Brtníky čp. 122
Obec:
Staré Křečany-Brtníky
Okres:
Děčín
Stát:
ČR
Rok postavení:
1876
Stavitel/architekt:
stavitel Ferdinand Liebisch, Nové Hraběcí (Neugrafenwalde)
Popis:

Položení základního kamene nové školy proběhlo 18. ledna 1875. Stavby se ujal stavitel Ferdinand Liebisch z Nového Hraběcí, tesařské práce provedl tesařský mistr Karl Schlesinger z Křečan. Stavební náklady činily zhruba 22.000 zlatých, státní příspěvek ve výši 4.000 zl. Budova byla vysvěcena 11. září 1876  jako trojtřídní obecná škola, od roku 1884 byla čtyřtřídní. V roce 1908 ji navštěvovalo 200 dětí. V jejích vstupních prostorách byla umístěna pamětní deska s údaji o stavbě budovy a verši: "S díky vzpomínáme na ty, kteří jeden kámen, byť i sebemenší, věnovali této stavbě". Donátory výstavby školy byli brtnický starosta Josef Strobach, hostinský Josef Weber a obchodník Josef Leiblich. Továrník a zároveň školní inspektor Johann Klinger škole u příležitosti císařského jubilea v roce 1898 věnoval medailon s poprsím císaře Františka Josefa I., vytvořený pražským uměleckým ateliérem J. B. Pichl, zpodobňující panovníka ve dvojportrétu ve věku 18 a 68 let. V letech 1910-1914 byla škola dokonce pětitřídní, od roku 1925 však opět jen trojtřídní. V roce 1929 byla v přízemí budovy adaptována místnost pro cvičební nářadí a zřízena tělocvična.
Posledním využitím bývalé školy byl od 60. let ústav pro tělesně postižené, v posledních letech pod názvem Domov Brtníky. V nedávných letech rekonstruovaná budova byla přes nesouhlas obce a místních spolků z rozhodnutí Ústeckého kraje jako vlastníka objektu v lednu až březnu 2020 stržena.

Zdroj:
Adressbuch für den politischen Bezirk Schluckenau, 1908/09
PFEIFER, Wilhelm: Die Orte des nordböhmischen Niederlandes, 1977
webové stránky zeidler.cz
foto obec Staré Křečany
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá obecná škola v Brtníkách čp. 122, stav před rokem 2020