Obecná škola Božíkov (2)

Původní název:
Volksschule Götzdorf
Ulice:
Božíkov čp. 86
Obec:
Zákupy-Božíkov
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1897
Popis:

Budova školy postavena roku 1897 jako objekt pro dvoutřídní školu, fungovala však kvůli nízkému počtu dětí v obci jako jednotřídní. V polovině dvacátých let 20. století ji pod vedením jediného pedagoga navštěvovalo přibližně 30 až 50 žáků. O deset let později pak ve zdejší jednotřídce působily již dvě pedagogické síly.
Po druhé světové válce se začalo vyučovat česky a výuka v Božíkově trvala do roku 1963, kdy byla zdejší škola uzavřena a její žáci od následujícího roku převedeni do nově postavené školy v Zákupech. Budova božíkovské školy je dnes v soukromém vlastnictví a po nedávné rekonstrukci slouží bytovým účelům.

Zdroj:
HANTSCHEL, F.: Heimatkunde des politischen Bezirkes B.-Leipa, 1911
Standeausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen, 1924
Seznam národních škol a jejich učitelstva v ČSR, 1934
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá obecná škola v Božíkově, stav srpen 2020