Česká národní škola Jablonec u Mimoně

Ulice:
Jablonec u Mimoně
Obec:
Ralsko
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1936
Popis:

Budova české menšinové školy v Jablonci u Mimoně byla postavena v roce 1936 a vyučování zde začalo počínaje školním rokem 1936/1937. Se vznikem vojenského výcvikového prostoru Ralsko po roce 1950 obec Jablonec zanikla a budova bývalé školy byla jako jeden z posledních ještě nezbořených objektů ve vsi využívána vojskem, nejprve československým, později okupačním sovětským. V současnosti je bývalá škola prázdná a nevyužívaná.

Zdroj:
BURDOVÁ, Pavlína: Vznik a vývoj menšinového školství na okrese Česká Lípa v letech 1919-1938. Diplomová práce PF UK v Praze, 2006
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá česká menšinová škola v Jablonci u Mimoně, stav červenec 2007