Obecná škola Luhov

Původní název:
Volksschule Luh bei Brins
Ulice:
Luhov čp. 42
Obec:
Brniště-Luhov
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1874
Popis:

Poté, co v roce 1870 Luhov získal vlastní školu, vyučovalo se nejprve v čp. 26, dokud nebyla postavena nová budova čp. 42, která pak byla 7. ledna 1874 slavnostně otevřena. Kamenná jednopodlažní budova luhovské školy sloužila před první světovou válkou jako jednotřídní obecná škola, kterou navštěvovalo 40 dětí z Luhova, Nového Luhova a Sedliště (Zedlisch), přičemž zde působily dvě učitelské síly. Ke škole patřilo i nedaleké hřiště a ovocná školka. Po druhé světové válce zde v jednotřídce probíhalo české vyučování, které bylo nakonec pro nedostatek žáků ukončeno v roce 1975. Budova se později dostala do soukromého vlastnictví a dnes slouží jako obytný dům.

Zdroj:
HANTSCHEL, F.: Heimatkunde des politischen Bezirkes B.-Leipa, 1911
Adressbuch für den politischen Bezirk B.Leipa, 1913
Adressbuch für die politischen Bezirke Böhmisch Leipa und Niemes, 1924
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá obecná škola v Luhově, stav srpen 2020