Obecná škola Okna

Původní název:
Volksschule Woken
Ulice:
Okna čp. 24
Obec:
Ralsko
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1889
Popis:

Ves Okna byla do roku 1870 přiškolena k farní škole v Jablonci u Mimoně; tehdy získala vlastní jednotřídní školu, avšak vyučování probíhalo každý rok v jiných prostorách ve vsi. Teprve v roce 1889 se podařilo na místě staršího strženého objektu postavit novou, rovněž dřevěnou jednotřídní školu. Navštěvovalo ji necelých šedesát dětí, které vyučovali počátkem 20. století dva, později již jen jeden učitel. Se vznikem vojenského výcvikového prostoru Ralsko po roce 1950 obec Okna zanikla a budova bývalé školy byla poté v rámci postupujících demoličních prací spolu s ostatními staveními ve vsi stržena.

Zdroj:
HANTSCHEL, F.: Heimatkunde des politischen Bezirkes B.-Leipa, 1911
Adressbuch für den politischen Bezirk B.-Leipa, 1913
KOVAŘÍK, Jaroslav: Ralsko na starých pohlednicích, 2014 (historické foto)
Obecná škola v Oknech, foto kolem roku 1915