Obecná škola Olšina

Původní název:
Volksschule Wolschen
Ulice:
Olšina čp. 43
Obec:
Ralsko
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1890
Popis:

Ves Olšina byla až do roku 1873 přiškolena k Jablonečku. Tehdy Olšina získala samostatnou školu, umístěnou v soukromém statku. K výstavbě samostatné budovy nové školy s velkou školní zahradou došlo v roce 1889 a následujícího roku v ní byla zahájena výuka. Navštěvovalo ji průměrně 40 až 60 dětí a až do druhé světové války zde působily dvě učitelské síly. Škola v Olšině byla zbořena po roce 1950 v souvislosti s vysídlením a likvidací vesnic na území tehdy zřízeného vojenského výcvikového prostoru Ralsko.

Zdroj:
HANTSCHEL, F.: Heimatkunde des politischen Bezirkes B.-Leipa, 1911
Adressbuch für den politischen Bezirk B.-Leipa, 1913
KOVAŘÍK, J.: Ralsko na starých pohlednicích, 2014 (historické foto)
Obecná škola v Olšině, foto kolem roku 1910