Obecná škola Židlov

Původní název:
Volksschule Schiedel
Ulice:
Židlov čp. 80
Obec:
Ralsko
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1854
Popis:

Židlovská škola byla postavena jako jednotřídní v roce 1854. Kvůli stoupajícímu počtu žáků na přelomu 19. a 20. století byla dosavadní jednotřídka počínaje školním rokem 1909/10 změněna na dvoutřídní. V té souvislosti byla budova zvýšena o poschodí a přestavěná škola pak byla otevřena 28. listopadu 1909. V té době ji navštěvovalo průměrně osmdesát dětí a až do třicátých let zde působil jeden učitel. Se vznikem vojenského výcvikového prostoru Ralsko v roce 1950 byla obec Židlov vysídlena a zdejší škola byla v průběhu demolice obce zbořena.

Zdroj:
HANTSCHEL, F.: Heimatkunde des politischen Bezirkes B.-Leipa, 1911
KOVAŘÍK, Jaroslav: Ralsko na starých pohlednicích, 2014 (historické foto)
Adressbuch für den politischen Bezirk B.-Leipa, 1913
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Obecná škola v Židlově, foto kolem roku 1914