ZŠ Curie

Původní název:
Obecná škola u sv. Kříže Většího
Ulice:
Náměstí Curieových 886/2
Obec:
Praha
Okres:
Praha
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1893
Webové stránky:
https://www.zscurie.cz/
Popis:

Na Františku existovala škola už od dob Marie Terezie. V důsledku školských reforem po vzniku Rakouska-Uherska vznikla Obecná škola sv. Haštala, která sídlila v domě č. p. 1017-I. (dnešní ulice U Obecního dvora č. 11) a měla pět tříd pro chlapce a tři pro dívky. Vzhledem k nedostatečné kapacitě budovy byla roku 1893 vystavěna nová školní budova na městské parcele na místě bývalého kláštera Cyriáků, kde stál ještě v r. 1891 kostel sv. Kříže Většího. V budově pak byla umístěna Škola obecná pro chlapce u sv. Kříže Většího a Škola obecná pro dívky u sv. Haštala a opatrovna. V této školní budově se začalo vyučovat 23.9.1893. 

Roku 1898 byla chlapecká obecná škola rozdělena na chlapeckou školu obecnou a obecnou školu spojenou se školou měšťanskou. Dívčí obecná škola byla taktéž spojena se školou měšťanskou. Tato struktura oddělené chlapecké a dívčí školy přetrvala první republiku. K jejich spojení a vytvoření koedukovaných tříd došlo až později. Po roce 1948 byla v této budově vytvořena škola národní a škola střední. 
Po vydání nového školského zákona v roce 1953 byla struktura školy změněna - v budově byla umístěna tzv. jedenáctiletka. Škola osmiletá a další tři vyšší ročníky. Ve školním roce 1960/61 byla školská soustava opět změněna. V této školní budově zůstala ZDŠ a vyšší ročníky se přestěhovaly do nově upravených prostor v Hellichově ulici. Pro velké množství žáků a omezené možnosti byla v r. 1985, kdy odtud vyšel poslední žák deváté třídy, škola byla přeměněna na ZŠ osmiletou. Ovšem od školního roku 1996/97 je opět zaveden 9. ročník. 

Roku 1992 byla školní budova rekonstruována. 

Zdroj:
https://www.zscurie.cz/stranka-historie-skoly-94
Školní budova dnes (2021)