Bývalá německá obecná škola Pernek

Původní název:
Obecná škola Pernek
Ulice:
Pernek 34
Obec:
Horní Planá - Pernek
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1887
Popis:

Škola v Perneku je zmiňována poprvé roku 1803 jako filiální ze Želnavy, kdy v Perneku probíhalo vyučování v soukromých chalupách. První školní budova byla postavena roku 1817. Přiškolenými obcemi byl Pernek, Maňava a Špičák. Ve školním roce 1823/1824 sem do školy docházelo 95 školních dětí. Roku 1877 byla škola rozšířena o druhou třídu. Vzhledem k nedostatečné kapacitě školní budovy byl pro druhou třídu pronajímán dům č.p. 10.

Vzhledem k velkému nárůstu žactva bylo roku 1887 přistoupeno k přestavbě a rozšíření školní budovy. Roku 1890 docházelo do pernecké obecné školy s německým jazykem vyučovacím 177 dětí. V roce 1892 byla dále povolena třetí třída. Škola byla podporována nejen obcí, nýbrž i soukromými spolky jako Bund der Deutschen in Böhmen nebo firmou Spiro vlastnící papírny ve Větřní. Roku 1904 byla upravena školní zahrada, vysázeny stromy a založeny květinové záhony. Ve stejném roce byl před školní zahradou odhalen pomník císaři Josefu II.

V meziválečném období počet školních dětí lehce poklesl na cca. 100. Při škole fungovalo školní divadlo. Obrovský požár, který zachvátil Pernek roku 1931, školu nezasáhl. Řídící učitel Josef Schefczik byl roku 1935 obviněn ze zpronevěry obecních peněz ve výši 50 000 Kčs.

Koncem druhé světové války sloužila školní budova jako ubytovna pro německé uprchlíky z východu a později pro americkou armádu. Inventář školy byl částečně převezen do Želnavy. Škola sloužila také jako skladiště místního národního výboru pro konfiskovaný německý majetek. Budova byla poškozena náhlým výbuchem amerického muničního skladu 12.5.1945. Výuka v již české jednotřídní obecné škole započala 10.12.1945 pod vedením řídícího učitele Vacha, který do Perneku přišel ze školy Poříč-Boršov u Č. Budějovic. Tehdy bylo do školy zapsáno 19 dětí a vzhledem k tomu, že učitelský byt byl zaplněn konfiskátem musel učitel nejprve přebývat v budově hostince.

Od 1.2.1946 byla otevřena i druhá třída a byly provedeny nutné opravy budovy pod dozorem stavitele Matěje Pecky v Českém Krumlově. Byla vyměnena okna, opraveny stropy, místnosti byly vybíleny a sklep vybetonován. Pro mobiliář školy z německého konfiskátu z Bližší Lhoty čp. 12 získán pro školu klavír. Roku 1948 byla dokončena svépomocí i oprava exteriéru. Od roku 1949 zavedeno školní stravování.

Škola fungovala jako národní a poté základní do roku 1965, kdy byla s 19 žáky uzavřena. Patrně v 70. letech 20. stol. byla provedena rekonstrukce a v budově byla umístěna závodní kuchyně a jídelna státních statků stejně jako i statková kancelář.  V současnosti (2021) již hostinec v budově nefunguje. Příležitostně ji využívají místní hasiči. Budova je v majetku města Horní Planá.

Zdroj:
Mikuláš Zvánovec; https://digi.ceskearchivy.cz/1068/1
Škola na pohlednici ze začátku 20. stol