Bývalá obecná škola Putim (Stará škola)

Původní název:
Obecná škola Putim
Ulice:
Putim 6
Obec:
Putim
Okres:
Písek
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1827
Popis:

Historie putimského školství sahá do roku 1697, kdy se zde nacházela farní škola pro Putim, Hradiště, Smrkovice, Semice a Nový Dvůr. Tato škola se nacházela dříve severně od fary a byla roku 1755 prodána, načež byla zařízena škola v nově postavené chalupě čp. 6. Tato disponovala světnicí s pecí a kamny a bytem řídícího učitele. Roku 1827 byla tato budova přestavěna a rozšířena, zároveň bylo vykonáno slavnostní vysvěcení školy. Od roku 1863 se jednalo o školu dvoutřídní a roku 1896 byla otevřena třetí třída. V té době navštěvovalo školu přes 200 dětí. Hradiště v té době předložilo plány na stavbu vlastní školy, což jistou dobu blokovalo otevření třetí třídy. Nakonec v Hradišti otevřena expozitura putimské školy (samostatná od r. 1922).

Během první světové války dochází k úbytku žactva a jsou prováděny dobročinné sbírky. Naproti škole funguje školní ovocná zahrádka založená již roku 1884. Po válce roku 1922 je provedena oprava školní budovy a je diskutována stavba školy nové. Místní školní rada chtěla upřednostnit rozšíření staré školy, které bylo ovšem komisionelně shledáno za nevhodné. Roku 1925 dochází do školy 101 dítě a roku 1926 je provedena další oprava školy. K vystavění nové tzv. Baarovy školy došlo roku 1936. Sem se škola přestěhovala a fungovala do roku 1983, do současnosti (2021) funguje již jen jako mateřská škola.

Budova putimské staré školy je dnes (2021) v soukromém majetku a slouží jako objekt k bydlení.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/962/1; https://digi.ceskearchivy.cz/90218/1; https://digi.ceskearchivy.cz/90110/1; https://digi.ceskearchivy.cz/343373/1
Školní budova na kresbě ve školní kronice (1880)