Střední škola obchodní České Budějovice-Dobrovodská

Původní název:
Státní česká menšinová škola Suché Vrbné
Ulice:
Dobrovodská 728/94
Obec:
České Budějovice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1928
Popis:

Žádost o zřízení české menšinové měšťanské školy v Suchém Vrbném byla podána ministerstvu školství roku 1927 a ještě v témže roce (5.9.1927) schválena. Výuka započala 1.10.1927 v pronajatých místnostech č.p. 38. Učitelský byt se nacházel v Brandlově ul. 867. Ministerstvo školství a národní osvěty vybavilo novou školu potřebným mobiliářem (lavice, skříně, stojany, stoly, atd.). Roku 1927 byla zřízena mateřská škola na Dobré Vodě, která byla podřízena ředitelství měčťanské školy.

V letech 1928-29 bylo přistavěno patro nad radnicí a předáno měšťanské škole (č.p. 57). Budova nebyla ovšem pro všechny třídy dostatečná a bylo tak nutné zřídit pobočky mimo školní budovu. Tělocvičnu pronajímala škola od Sokolské jednoty. Již roku 1929 se jednalo o stavbě nové školní budovy pro měšťanskou školu a bylo provedeno ohledání vhodných pozemků. Roku 1938 byly plány pro stavbu již hotové, ke výstavbě nové školy došlo ovšem až roku 1963. Po roce 1945 byly částečně využívány místnosti zrušené obecné školy německé, jedna třída byla také v klášteře. Roku 1947 je provedena oprava všech budov. Po roce 1948 v souladu s novými školskými zákony se měšťanská škola mění na střední školu.

Dnes (2021) se v objektu nachází Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola České Budějovice. Součástí školy jsou provozovny odborného výcviku a služby pro veřejnost.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/120041/213/1184/1261/64/0
Školní budova (okolo r. 1928)