Bývalá obecná škola Lštění

Původní název:
Obecná škola Lštění
Ulice:
Lštění 13
Obec:
Radhostice - Lštění
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1882
Stavitel/architekt:
Jan Sterbig z Vimperka/František Křišťan
Popis:

První zmínka o škole a prvním známém učiteli ve Lštění je z roku 1791, kdy zde patrně existovala farní škola. Tato byla rozšířena roku 1877 vzhledem k nedostatečné kapacitě pro rostoucí počet žáků. Plány na rozšíření školy byly svěřeny Janu Sterbigovi z Vimperka, stavbu vedl stavitel František Křišťan. Ještě před zahájením stavby bylo zemskou školní radou povoleno zřízení druhé třídy, pro kterou byl provizorně najat sál v čp. 3. Tou dobou byla stará školní budova, která byla zároveň patrně budovou fary, dle školní kroniky již nebezpečnou.

Slavnost položení základního kamene nové školy se konala 18.3.1882. Průběh stavby však poznamenala řada problémů. Stavitel Křišťan neměl čas na dozor, který předával svému synovi Karlovi, který údajně pil a byl výbušné povahy. Místní školní radě navíc brzy došly peníze na mzdy, což nakonec vyřešili místní sedláci soukromou půjčkou. Místní farář byl rovněž vnímán jako škole nepřející element. 

Škola byla sice zkolaudována již 5.12.1882, přičemž výuka začala 3.11.1882, problémy se stavbou tím ovšem neskončili. Stavitel Křišťan zažaloval místní školní radu kvůli výplatám, vzápětí se ovšem také ukazuje nutnost značných oprav budovy. Kvůli pozdnímu zakrytí střechy totiž zvlhly dřevěné trámy v budově a byly vzápětí napadeny dřevomorkou. Vzhledem k tříleté záruce na stavbu, musel stavitel Křišťan provést tyto opravy na vlastní náklady v roce 1885 v přízemí a o rok později i v 1. patře. Klenutí stropů bylo po této zkušenosti zasazeno do železných nosníků.

Školu v roce 1903/4 navštěvovalo 152 dětí z přiškolených obcí Lštění, Libotyň, Dvorce, Radhostice, Mejkov a Dáchov. Roku 1907 byla zřízena ovocná školní zahrada. Z té někdo roku 1909 vylomil plaňky a následkem toho byly stromky ohlodány zajíci. 

Roku 1927 byly provedeny další opravy (bílení, nový nátěr, okna). V roce 1928/9 do školy docházelo 105 dětí. V období první republiky se hrálo školní divadlo, zejména na Vánoce. V roce 1936/7 byly vymalovány učebny, opraveny okapy, pověšeny nové obrazy a kabinet byl vyměněn za učitelský byt. Roku 1937 byla zřízena prozatímní třetí třída. Ve stejném roce dochází k týdennímu přerušení vyučování vzhledem k rozšíření záškrtu. O rok později je škola ze stejného důvodu znovu uzavřena a následuje očkování dětí v místě.

Z let 1939-1966 se školní kroniky nedochovaly, lze však předpokládat, že budova koncem války sloužila jako ubytovna pro německé uprchlíky nebo americkou armádu.

Roku 1966 místní národní výbor ubytoval ve škole dělníky na stavbu silnice. Ti však v opilosti poničili školní vybavení. Roku 1969 do školy docházelo již jen 12 žáků. Ještě roku 1973 byla provedena oprava budovy, o tři roky později, roku 1976 byla ovšem škola již uzavřena. Žáci stejně jako itinerář školy byly převedeny do Šumavských Hoštic.

V současnosti (2021) budova slouží jako školící středisko Centra aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/310722/1; https://digi.ceskearchivy.cz/310723/1; https://digi.ceskearchivy.cz/310724/1
Školní budova na kresbě ve školní kronice (okolo 1909)